Download Brochure

Databeheer

Door gebruik te maken van de software van VastgoedControl zijn uw data altijd op dezelfde manier georganiseerd. Per projectonderdeel versiebeheer. Versies hebben hetzelfde formaat en dezelfde lay-out. Eenduidige opslag van data stelt u in staat om informatie over projecten en portefeuilles snel te gebruiken en/of consistente rapportages op te stellen.

Voordelen databeheer:

  • Vergelijkbare en consistente data per project en portefeuille.
  • Transparantie in data; dat leidt tot eenvoudiger projecten vergelijken.
  • Rapportages altijd in hetzelfde format.
  • Benchmarking: eenvoudiger vergelijken van uw eigen prestaties met die van de concurrentie.
  • Communicatie met stakeholders altijd met de dezelfde set van informatie.
  • Best-in-class rapportages.