Download Brochure

Belangrijke eigenschappen

 • Project data

  Project data Project data Project data Project data Project data Project data Project data Project data Project data Project data Project data
  Data van projecten betreft zowel financieel zoals budgetten en cashflows, maar ook bouwprogramma's, planning en risico's zijn onderdeel. Een integrale benadering.
 • Project report

  Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting Project Reporting
  Naast diverse gedetailleerde rapportages, zorgt een overzichtelijk dashboard per project voor 24/7 inzicht in cashflows, resultaten en risico’s. Altijd inzicht in de actuele status van het project.Project onderdeel Data
 • Programma
 • Budget
 • Cashflow
 • Risico's
 • Issues
 • Proces
 • Chat
 • AK-cashflow
 • AK-resultaten
 • Bouwprogramma naar aantallen, m2, bouwkosten en von
 • Budget met planning per fase en gedetailleerde budgetcodes
 • Cashflow met planning per fase en gedetailleerde budgetcodes
 • Risico's en beheersmaatregelen en toewijzing aan projectleden
 • Issues en beheersmaatregelen en toewijzing aan projectleden
 • Gedetailleerde planning per fase van het project
 • Communicatie in het project vastleggen
 • AK-cashflow met planning en gedetailleerde budgetcodes
 • AK-resultaten met planning en gedetailleerde budgetcodes