Download Brochure

Belangrijke eigenschappen

 • Reportinginterface

  Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface Reporting interface De reportinginterface biedt de mogelijkheid om data van projecten en portefeuilles snel en eenvoudig te presenteren in rapporten. Met een aantal klikken kunt u data van een project of portefeuille selecteren, importeren en presenteren. Een uitgebreide set van standaardrapportages voor projecten en portefeuilles biedt continu inzicht in de actuele situatie en meerjarenprognoses.
 • Projectrapportages

  Project reports Project reports Project reports Project reports Project reports Project reports Project reports Project reports Project reports Per project alle relevante informatie overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Daarnaast per onderdeel van het project een uitgebreid inzicht in de actuele situatie. Met projectrapportages het gehele projectteam informeren over verleden, heden en toekomst van het project.
 • Portefeuillerapportages

  Portefeuille reports Portefeuille reports Portefeuille reports Per portefeuille heeft u inzicht in de realisatie en prognose van resultaten en cashflows. Aangevuld met een overzicht van alle risico's per project, krijgt u inzicht in de continuïteit voor de korte en lange termijn.Project onderdeel Data
 • Calculatie
 • Programma
 • Budget
 • Cashflow
 • Risico's
 • Issues
 • Proces
 • Chat
 • Projecten calculeren en scenario’s opstellen
 • Bouwprogramma naar aantallen, M2, bouwkosten en opbrengsten
 • Budget met planning per fase en gedetailleerde budgetcodes
 • Cashflow met planning per fase en gedetailleerde budgetcodes
 • Risico's en beheermaatregelen en toewijzing aan projectleden
 • Issues en beheermaatregelen en toewijzing aan projectleden
 • Gedetailleerde planning per fase van het project
 • Communicatie in het project vastleggen

Portefeuilleonderdeel Data
 • Resultaten


 • Cashflow


 • Risico's
 • Per project per jaar een overzicht van (prognoses van) projectresultaten. Per portefeuille per jaar een overzicht van (prognose)resultaten. Totaaloverzicht van (prognose)resultaten op bedrijfsniveau.
 • Per project per maand een overzicht van (prognose)cashflows.
  Per portefeuille per maand een overzicht van (prognose)cashflows. Totaaloverzicht van (prognose)cashflows op bedrijfsniveau.
 • Per project en portefeuille overzicht van openstaande risico's.
  Per risico inzicht in risicobedrag, beheermaatregelen en planning.